VERPLAATSING Symposium Méér Met Mijn Muziek

 In verband met de coronacrisis stellen Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân, KEK (Kultuereduaasje mei Kwaliteit) en NHL Stenden Hogeschool het symposium Méér Met Mijn Muziek uit tot een nog nader te bepalen datum in het najaar van 2020.

 

Hoe kan muziekonderwijs aansluiten bij en gebruik maken van muziek in het alledaagse leven van (jonge) kinderen? Wat is voor deze kinderen dan precies hun muziek? Kun je dat zeggen voor een bepaalde leeftijdsgroep? Welke verschillen zijn er? Tijdens het symposium staan we stil bij deze vragen en praten we je bij over de voortgang van Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân. Daarnaast kun je deelnemen aan twee workshops om je eigen plezier in muziekonderwijs te prikkelen.

Praktische informatie

In verband met de verplaatsing van het symposium zijn de praktische informatie en het programma onder voorbehoud.

 • Datum: woensdag 1 april 2020 nader te bepalen
 • Aanvang: 15.00 (inloop), 15.30 start programma
 • Eindtijd: circa 17.45 uur – daarna gelegenheid tot ervaringen uitwisselen!
 • Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden
 • Programma:
  15.00     Ontvangst
  15.30     Plenair programma (auditorium) met o.a. bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie
  Evert Bisschop Boele en singer-songwriter Hannah Mae
  16.10     Workshopronde 1
  17.00     Workshopronde 2
  17.45     Ontmoeten! Ervaringen uitwisselen onder genot van een hapje en drankje
 • Parkeren kan op de parkeerterreinen van NHL Stenden Hogeschool, deelnemers krijgen een uitrijkaart. De hogeschool is prima bereikbaar met het OV
 • Het symposium is gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht. Iedereen woont het plenaire deel bij
 • Workshops: iedereen volgt twee workshops. We vragen je jouw eerste, tweede en derde keuze aan te geven (zo voorkomen wij dat groepen al te groot zouden worden)

Aanmelden voor het symposium is op dit moment even niet mogelijk

♫ ♩
♯ ♪

12 Méér Met Mijn Muziek workshops
               (i.v.m. verplaatsing symposium                 workshopaanbod onder voorbehoud)

1. Zingen met muziek die van het kind is

Door Janneke Brakels

Het is heerlijk om met kinderen te zingen en muziek te maken. Hiervoor is het heus niet nodig om een topzanger/-zangeres te zijn, maar met een paar tips op zak wordt het wel nòg leuker om te doen! Een workshop met direct toepasbare tips om sámen muziek te maken, waarbij plezier voorop staat en met muziek ‘die van het kind is’.

2. Muziek Talent Express

Door Joanne Smolders

Maak tijdens deze workshop kennis de werkwijze van Aslan Muziekcentrum, namelijk non-verbaal lesgeven, gebruik van cultureel diverse muziek- en dansrepertoire, verschillende muzieknotatiesystemen en percussiemateriaal. Je maakt via een actieve didactiek kennis met de lange leerlijn Muziek Talent Express, een doorlopende leerlijn voor het primair onderwijs.

3. Méér met één muziekstuk

Door Marjanne Oost

Dansen is voelen met je lijf, denken met je lijf, weten met je lijf, praten met je lijf. Vanuit drie muziekstukken maak je kennis met hoe je met je klas op onderzoek kunt gaan naar de beweging in de leerling zelf. Leerlingen gaan nadenken over hun beweging, de mogelijkheden van hun lijf ontdekken. Creatief leren denken en open staan voor andere ideeën. De workshop is gericht op de midden- en bovenbouw.

4. Snap & Clap

Door Glenn Liebaut

Je eigen lichaam als instrument. Body Percussion is bij uitstek de meest toegankelijke manier om in aanraking te komen met muziek. Het directe resultaat tussen beweging en geluid zorgt ervoor dat je met weinig woorden meteen muziek kan maken. De workshop is open voor iedereen maar gericht op basisonderwijs (onder- en bovenbouw), met of zonder muzikale achtergrond.

5. Digitaal Componeren

Door Eberdine van Breemen

Digitaal componeren sluit heel erg aan bij hoe kinderen tegenwoordig leren. Zeker ook de combinatie met techniek past goed bij de nieuwe vaardigheden van deze toekomstige generaties. Het componeren van muziek is vaak onderbelicht, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze actieve vorm van bezig zijn met muziek leerlingen nadrukkelijk betrekt en motiveert.

 

6. Muziek van het jonge kind (peuters): Laat zien wat je zingt! Muziek en vroege taalontwikkeling

Door Saskia Koning

In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld één kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Vanuit haar eigen muzikale ervaringen en haar ervaring als logopedist vertelt Saskia Koning aan de hand van o.a. videobeelden over het belang en de rijkdom van muziek voor de ontwikkeling van taal en spraak.

7. Muziek van het jonge kind (kleuters): zang, spel en beweging

Door Anouk Vinders

In deze workshop worden praktische voorbeelden gegeven van liederen en muzikale activiteiten die je direct de volgende dag kunt proberen in de klas. Welke muzikale vaardigheden worden met deze activiteiten ontwikkeld? Hoe kun je jonge kinderen stimuleren actief mee te doen in een muziekles?

8. Let’s make music together: the Co-Creative Classroom

Door Mathieu Vulto

Bij de workshop Co-Creative Classroom ervaar je hoe je het zingen van kinderen kan verbeteren op een leuke en creatieve manier. Dit door gebruik te maken van vocal painting en andere muzikale werkwijzen. Het concept Co-Creative Classroom is geïnspireerd op het werk van Jim Daus Hnjernøe and Peder Karlsson.

9. Méér met muziekinstrumenten

Door Thijs Oud

Beschrijving volgt.

10. In actie met boomwhackers

Door Robin Brinkman

Tijdens deze workshop gaan we bezig met het veelzijdige gebruik van Boomwhackers in de bovenbouw. Hoe zet je deze percussie-instrumenten in? We behandelen diverse speelse werkvormen, waarbij leerlingen muzikaal worden uitgedaagd, en gaan we bezig met het instuderen van diverse popliedjes die je direct kan toepassen in je eigen lessen.

11. Muziek in het speciaal onderwijs

Door Maria Kodde

Hoe maak je in het speciaal onderwijs gebruik van de muziek die bij deze kinderen al aanwezig is? Niet zelden ervaren leerkrachten hier een kloof tussen het bestaande lesmateriaal (dat gericht is op het reguliere basisonderwijs) en hun praktijk van alledag, terwijl juist ook muziek hier zoveel kan bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

12. Muziekonderwijs verankeren met Méér Muziek in de Klas

Door Cor Ottens

In deze workshop vertelt Cor Ottens je op interactieve wijze hoe het ervoor staat met Méér muziek in de Klas, zodat je goed geïnformeerd de volgende dag muziek weer letterlijk op de agenda kunt zetten!

Symposium “Méér Met Mijn Muziek” wordt georganiseerd door:

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op info@meermuziekindeklas.frl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).