Meer muziek in de klas lokaal Fryslan

Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat en ook wetenschappelijk is het belang aangetoond. Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzaak!

Wat doen we?

Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân is onderdeel van Méér Muziek in de Klas: een landelijke beweging die zich inzet voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland. In het uitvoeringsplan staat uitgebreid beschreven hoe we dat doen, maar in het kort:

    • Scholen nemen het voortouw in het realiseren van de ambitie en het uitvoeren van het covenant.  Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân, KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit),  cultuurverbinders en cultuurcoaches begeleiden de scholen. Wil jouw school daar mee over weten? Kijk dan bij ondersteuning.
    • Cultuuraanbieders in de provincie, muziekdocenten, muziekverenigingen, collectieven en netwerken met muziekdocenten zorgen voor een afgestemd en inspirerend muziekaanbod.
    • Gemeenten en provincie faciliteren vanuit hun beleid de infrastructuur, netwerken en voorzieningen voor binnen- en buitenschools muziekonderwijs.
♫ ♩
♯ ♪

Méér Muziek in de klas lokaal Fryslân

Op initiatief van Keunstwurk hebben vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, onderwijs, opleiders en culturele instellingen zich aangesloten bij deze beweging. En vanuit een gezamenlijk platform is er gewerkt aan een provinciebreed convenant. Een convenant waarin alle betrokken partijen uitspreken dat zij er samen voor gaan zorgen dat alle basisschoolkinderen in de provincie Fryslân in 2022 structureel muziekonderwijs krijgen.

Fryslân is bij uitstek een provincie waar muziek van oudsher een belangrijk onderdeel uitmaakt van de culturele tradities en het erfgoed. Immers, nergens anders zijn muziekverenigingen, koren, bandjes en muzikanten op zo’n grote schaal te vinden in de dorpen en steden als in Fryslân. Met Meer Muziek in de Klas dragen we met z’n allen bij aan onze Friese muziekcultuur.

MET DE HULP VAN MEER DAN

PARTNERS

Waarom Muziek?

De unieke manier waarop muziek bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen wordt keer op keer aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Muziek bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool juist zo belangrijk. Het legt bij kinderen een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.

Wie werken er samen?

Met meer dan 80 partners willen we in 2022 dat elk kind in Fryslân muziek in de klas heeft. Ondertekenaars van het convenant zijn:

• het onderwijs
• provinciale instellingen
• centra voor de kunsten
• onderwijsbureau’s
• amateurverenigingen
• regionale overheden (Provincie en Gemeenten)
• poppodia
• pabo’s
• conservatoria

Wat is het doel?

Uiteindelijk willen we in 2022 in heel Fryslân voor alle kinderen een doorlopende leerlijn muziekeducatie gerealiseerd en geïmplementeerd hebben. De verschillende partners werken hierin optimaal samen. We zorgen ervoor dat elk kind in Fryslân vanuit zijn eigen leef- en woonomgeving gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en
leerprestaties te verbeteren.

Download het convenant en uitvoeringsplan

Nieuws

Blijf op de hoogte via Keunstwurk

Blijf op de hoogte via Keunstwurk

Deze website gaat binnenkort uit de lucht. Alle informatie over Meer kunst en cultuur in school en omgeving vind je voortaan rechtstreeks bij de afdeling cultuureducatie van Keunstwurk. Keunstwurk.nl/educatie

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).