Voor scholen die het budget nog niet helemaal hebben opgemaakt is het mogelijk om de Impulsperiode voor een jaar te verlengen.
Vanuit Keunstwurk hebben Jan Wietse Fokkema en Thijs Oud dit voorbereid door gesprekken te voeren met het Fonds voor Cultuurparticipatie en door het maken van een format wijzigingsformulier.

Met het indienen van een verzoek kan het verlengen van de impulsperiode formeel en correct worden geregeld. Het invullen van dit formulier kost niet veel tijd.

Als een school van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan vraagt het fonds om het wijzigingsformulier voor de zomervakantie ingevuld te versturen. Om het formulier te ontvangen kun je mailen naar t.oud@keunstwurk.nl.

N.B. dit formulier kun je niet op de landelijke website van het fonds terugvinden en is vooralsnog alleen beschikbaar in Friesland.

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).