Na het online muzieksymposium “Méér Met Mijn Muziek” in april ’21, zijn we nu druk bezig met de voorbereidingen van het volgende online symposium, op woensdag 30 maart 2022 van 14:45 tot 17:00 uur. Het symposium is voor heeft de naam “Eén Muziek Met…” en gaat over muziek in samenhang (vakkenintegratie), een actueel en kansrijk onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Het symposium is gratis toegankelijk en is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten, vakleerkrachten muziek, vakleerkrachten andere kunst- en cultuurvakken en studenten pabo (PO en VSO).

Dit symposium is een initiatief van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met Méér Muziek in de Klas, zowel landelijk als ook MMIDK Lokaal Drenthe, Friesland, Groningen en Groningen Oost. Meer informatie over de specifieke inhoud en opgave voor de workshops e.d. volgt later, maar voor nu is het goed om alvast een plekje voor dit symposium te reserveren in je agenda.

Uiteraard stellen we het op prijs wanneer je anderen ook hierop attendeert!

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).