Ruim 45 Friese basisscholen en 15 muziekverenigingen doen mee aan de Meispelen op vrijdag 20 mei! Méér Muziek in de Klas – lokaal Fryslân organiseert die dag voor de eerste keer de Meispelen: dé dag waarop basisscholen laten zien wat ze op het gebied van kunst- en cultuur in huis hebben.

Kijk op de websites van de scholen voor meer informatie over de optredens, activiteiten, tijdstippen en locaties en kom langs!

Naam schoolActiviteiten
Obs De Wiksel, It Grien 30 in HoutigehageAlle groepen werken een dag aan een gezamenlijk lied. Dit lied wordt op 20 mei met de hele school gezongen.
SwS De Frissel, Tsjerkebuorren 26 in DrachtstercompagnieDe school werkt een hele dag met alle groepen aan een lied. Het lied wordt op 20 mei door de hele school gezongen.  
IKC it Anker, Quaestiusstrjitte 15 in DronrijpZomeravondconcert met twee scholen (it Anker en de Romte) en muziekvereniging Kunst en Genoegen Dronrijp. Voorafgaand aan het concert is er op beide scholen een blaasklas koper en saxofoon. Bij dit concert wordt ook ruimte geboden voor de leerlingen die afgelopen jaar AMV en keyboard- en gitaarlessen hebben gevolgd.
OBS de Romte, Skoallânswei 2 in DronrijpZomeravondconcert met twee scholen ( it Anker en de Romte) en muziekvereniging Kunst en Genoegen Dronrijp. Voorafgaand aan het concert is er op beide scholen een blaasklas koper en saxofoon. Bij dit concert wordt ook ruimte geboden voor de leerlingen die afgelopen jaar AMV en keyboard en gitaarlessen hebben gevolgd.
Prins Johan Friso, Grettingalaan 43 in HarlingenPleinfeest met groepen die het hele jaar AMV/ Muziekmix hebben gedaan (groep 4 en 5 ), blaasklas groep 6 en 7 in Saxofoon, Klarinet, Trompet en P-Bone gedurende 10 weken. Afsluitend pleinfeest met Stedelijke Harmonie Harlingen en Hosanna Harlingen, workshops en feestelijke afsluiting van de muzieklessen.
RKBS Sint Martinusschool, Ds. L. Touwenlaan 3 in MakkumDe Meispelen worden gekoppeld aan twee festiviteiten in Makkum: het honderdjarig bestaan van de school in juni en aan Makkum Art  (4,5 en 6 juni). Samen met een aantal leerlingen is een schoollied vorm gegeven en ingestudeerd. Dit lied wordt op 5 juni ten gehore gebracht tijdens een optreden in Makkum, samen met het jeugdkorps De Notenkrakers. Muziekdocent Nynke Jaarsma oefent dit lied tijdens de muziekles met deze kinderen in en maakt ook het arrangement voor het jeugdorkest. Dit is een echt ‘liet mei in ferhaal’. Schoolbreed is het plan het lied uit te beelden op een tegeltableau (beeldend verwoorden van de tekst, Makkumer Aardewerk). En ook de andere activiteiten in de themaweken (Âld Makkum) voor het jubileum  in juni en voor Makkum Art sluiten aan op het verhaal van de school.
CBS Nijdjip, Jongema 4 in GrouOverdag diverse muziekclinics. Rondom een thema wordt samen muziek gemaakt (vanuit lied van kindermuziekweek). Kinderen en groepen worden door elkaar gehusseld i.v.m. motivatie, betrokkenheid maar ook talent en elkaar helpen. Clinics worden gegeven door eigen leerkrachten, ouders, externe vakleerkracht (djembé) en dirigent en leden van lokale brassband. ’s Middags is er een presentatie voor ouders waarbij het aangeleerde samenkomt en wordt gepresenteerd. De muziekvereniging gaat nog een tijdje door met het geven van gratis muzieklessen na schooltijd. De school hoopt hiermee weer een muzikale motor te zijn!
OBS De Toekan, Weemeweg 14 in OosterwoldeOptreden Kunst & COO
CBS De Mandebrink, Steegde 29 AppelschaNog niet bekend
o.b.s. Heidepolle, Paulus Potterstraat 13 in WolvegaIn het kader van Heemkunde en cultureel erfgoed is er een natuurproject met als uitgangspunt de natuur in de nabije omgeving en de Stellingwerven. Alle groepen werken tweeënhalve week thematisch aan dit project van 9 t/m 25 mei. Aan het eind van het project wordt een ruimte ingericht als natuurmuseum, waar ouders en leerlingen kunnen komen kijken op 25 mei.
SBO de Kampingerhof, Kampingerhof 2 in OosterwoldePromotour Kunst & COO
Obs Boekhorst, Boekhorsterweg 15 in OosterwoldePromotour van Kunst & COO
CBS de Paadwizer Willem Kroezestraat 6b in WaskemeerDe promotour met een rap, dans & beatboxact komt langs
obs de Tjongeling, Willinge Prinsstraat 16 in Oldeberkoopgroep 6-7-8: deelname Sterke Yerke
groep 1-5: promotour
groep 1-5: POPWERF
ibs ’t Pompeblêd, Sportloane 2 in de Westereen’t Pompebled heeft op 13 mei al de Meispelen gevierd.
De hele dag stond in het teken van muziek en drietaligheid. Er werd een dansdocent uitgenodigd om de leerlingen op een actieve manier in contact te brengen met muziek. Ook hebben de groepen 3, 4, 5 muziekles gehad waarbij drietaligheid centraal stond.
SWS It Werflân, Master Kuiperswei 1 in Rottevalle,De school doet mee met het programma van KEK “Boom van Belang”. Marjolein Splitler en Froukje Geerts begeleiden dit. Dit project wordt op 20 mei gepresenteerd, op het plein van onze school en tevens dorpshuis. Per klas wordt een Boom van belang gekozen: een boom die belangrijk voor de leerlingen is en die in Rottevalle staat. Wij maken rond deze bomen een beeldend kunstwerk (groep 3, 4 , 5 en 6), bereiden een dans voor (groepen 1/2) of maken een soundscape (gr. 7/8) . Van deze bomen gaat er een zaailing meelopen in Bosk van Arcadia.
De Cocon, school voor nieuwkomers, Wikelerdyk 14 in BalkDe Bolster en de Cocon werken samen tijdens dit project. De Bolster is een christelijke basisschool en op de Cocon zitten voornamelijk kinderen vanuit het AZC en andere landen. Het project is verdeeld in stappen. Stap 1: Juf Louiza (zelf gevlucht vanuit Rusland en hier de Nederlandse taal geleerd) schrijft met de kinderen van groep 6 van beide scholen een lied over meertaligheid. Dit doet zij in twee lessen. Stap 2: Juf Vera en Louiza schrijven het lied af en maken een arrangement. Stap 3: We spenderen 3 lessen aan het repeteren van dit lied. Juf Vera gaat met de kinderen die een instrument kunnen bespelen aan de slag met de begeleiding van het lied en Juf Louiza gaat repeteren met het koor. Dit wordt opgevoerd op 20 mei voor ouders en de buurt.
De Bolster, Wikelerdijk 14 in BalkDe Bolster en de Cocon werken samen tijdens dit project. De Bolster is een christelijke basisschool en op de Cocon zitten voornamelijk kinderen vanuit het AZC en andere landen. Het project is verdeeld in stappen. Stap 1: Juf Louiza (zelf gevlucht vanuit Rusland en hier de Nederlandse taal geleerd) schrijft met de kinderen van groep 6 van beide scholen een lied over meertaligheid. Dit doet zij in twee lessen. Stap 2: Juf Vera en Louiza schrijven het lied af en maken een arrangement. Stap 3: We spenderen 3 lessen aan het repeteren van dit lied. Juf Vera gaat met de kinderen die een instrument kunnen bespelen aan de slag met de begeleiding van het lied en Juf Louiza gaat repeteren met het koor. Dit wordt opgevoerd op 20 mei voor ouders en de buurt.
De Ynset, Binnendyk 24 in RottumGroep 1/2 Muziekles rondom een prentenboek
Groep 3/4 Schrijft een lied over de school
Groep 5/6 Drumming is a language
Groep 7/8 Rapworkshop van Okwaro Macnack
De Brêge, Trijegea 16 in ScharsterbrugFinalist SjONG
Groep 1/2 Muziekles rondom een prentenboek
Groep 3/4Schrijft een lied over de school
Groep 5/6 Drumming is a language
Groep 7/8 Rapworkshop van Okwaro Macnack
De Twa Fjilden, Kon. Julianalaan 3 in JoureGroep 1/2 Muziekles rondom een prentenboek
Groep 3/4 Schrijft een lied over de school
Groep 5/6 Drumming is a language
Groep 7/8 Rapworkshop van Okwaro Macnack
De Ferbining, Lyklamawei 25 in NijemirdumGroep 1/2 Muziekles rondom een prentenboek
Groep 3/4 Schrijft een lied over de school
Groep 5/6 Drumming is a language
Groep 7/8 Rapworkshop van Okwaro Macnack
De Opdracht Ureterp, Foareker 21 in Ureterpnog niet helemaal bekend
School Loevestein – Gorredijk, Berend Wapstrastrjitte 1 in Gorredijk‘De beeldentuin van school Loevestein’  in samenwerking met Alie Popkema
De Librije Gorredijk, Wabbe Wissesstrjitte 15 in Gorredijk125 jaar Protestants Christelijk basisonderwijs en kinderboeken. Oerol-achtig project met theater, dans, muziek en beeldend in samenwerking met plaatselijke muziekvereniging op 19 mei.
De Wjukslach Langezwaag, de Klamp 12 in LangezwaagProject: de Vuilnisboot
De Jasker, van der Brugghenstrjitte 9 in NijbeetsNog niet helemaal bekend
De Flecht Lippenhuizen, Buorsterwyk 36 in LippenhuizenSlagwerkorkest met de hele school. Workshops plus presentatie.
Oanrin Bakkeveen, Mjûmster Wei 8 in Bakkeveendivers/ nog niet helemaal bekend
Betrouwen Bakkeveen, Mjûmster Wei 12 in Bakkeveendivers/ nog niet helemaal bekend
pcbo Rehoboth, De Kolk 1 in Frieschepalen  Rehoboth heeft 19 mei de Meispelen gevierd.
Circuit in de hele school met:
– graffiti
– Kindermuziekweeklied ‘Ik en jij’ van 123-zing aanleren ivm optreden voor ouders later in het schooljaar
– bezoek aan kerkorgel en info over orgel
– drama
– waarschijnlijk iets met de plaatselijke muziekvereniging
– waarschijnlijk buiten lunchen bij ‘De Skans’: het culturele erfgoed van Frieschepalen
Katholieke Jenaplanschool St. Bonifatius, Kapellaan 3 in
Dokkum
Pleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
Sls de Tijstream Elbasterwei 13 in
Holwerd
Pleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
OBS Burgerschool, Olivier van Keulenlaan 16 in
Dokkum
Pleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
CBS de Pionier,  Alde Terp 2 in DokkumPleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
CBS ’t Kompas, Kokentun 14 in Paesens Pleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
CBS de Regenboog, Meersloatswal 2 in
Dokkum
Pleinconcert groep 7 en 8 en leerkrachten
IKC De Arke, Tramdyk 10
in Lemmer
Alle groepen oefenen de Hokey Pokey meertalig, Frysk, Nederlands en Engels in alle groepen en geven om 14.00 een korte uitvoering voor de ouders op het plein o.l.v. Juf Sanne op gitaar.
CBS De Pionier, Alde Terp in DokkumFinalist SjONG
De Tarissing, De Vervening 1a in OudehaskeFinalist SjONG
CBS Ds. Hasperskoalle, De Stringen 3 in AkkrumFinalist SjONG
CBS de Bining, Eelke Meinertswei 35 in WestergeestFinalist SjONG
De Twiner, G. van Saksenstraat 14 in St. JacobiparochieFinalist SjONG
OBS De Mienskip, Groenkamp 3 in BuitenpostFinalist SjONG
Staetlânsskoalle, Smidsreed 6 in TzumFinalist SjONG
OBS De Klaeter,
Jokweg 14 in De Hoeve
Optredens voor Popwerf
OBS ’t Holtpad,
Kerkweg 9 in Nijeholtpade
Optredens voor Popwerf
OBS Tuindorp, Grote Vuurvlinder 2 in WolvegaOptredens voor Popwerf
JKC Sint Franciscusschool, Lycklamaweg 14
in Wolvega
Optredens voor Popwerf
Deze scholen doen mee aan de Meispelen 2022

De Meispelen 
Met het thema Ús liet mei in ferhaal kunnen basisscholen in Friesland toewerken naar de Meispelen op 20 mei. Scholen bepalen zelf hoe ze deze cultuurdag met de kinderen invullen. Dat kan door muziek maken, acteren, schilderen of tekenen, dansen, zingen of filmen: kinderen kunnen elkaar, ouders, leerkrachten en het dorp of wijk laten zien welke talenten ze hebben. Via de kunstencentra kon subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een vakdocent of een inspiratietraining voor het team. Het streven is hiermee een traditie in gang te zetten waardoor uiteindelijk alle Friese basisscholen worden geïnspireerd om jaarlijks mee te doen. 

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).