Op 21 september 2018 hebben we, tijdens het culturele hoofdstadjaar, een convenant ondertekend waarin we hebben beloofd dat we vanaf 2022 zouden zorgen voor structureel muziekonderwijs in Friesland. De feestelijke ondertekening werd gevierd met een muziekprogramma in De Lawei in Drachten. Eregast was onze koningin HKH Máxima.

Het uitvoeringsplan (Muziekakkoord), dat hoort bij het convenant, hebben we tot op heden onvoldoende in werking kunnen zetten. Een aantal factoren zijn hier de oorzaak van: het voorbijgaan van het culturele hoofdstadjaar, het ontbreken van een gemeenschappelijk financieel budget voor het realiseren van het plan, en de coronacrisis gedurende de afgelopen anderhalf jaar.

Het afgelopen voorjaar hebben we vanuit Keunstwurk (als penvoerder) een projectaanvraag voor de MuziekMatch ingediend. We zijn zeer verheugd met de toekenning € 50.000,- en een aantal bijbehorende toezeggingen die het plan hebben gematcht. Met de toekenning van de subsidie voor het plan Ús liet mei in ferhaal hebben we nu wel de mogelijkheid om het uitvoeringsplan in werking te stellen.

Graag willen we jullie uitnodigen voor een provinciale bijeenkomst om de uitvoering van het plan met elkaar te bespreken. Naast een toelichting op het plan Ús liet mei in ferhaal willen we het hebben over de vorming van een provinciale Muziektafel met daarin een brede vertegenwoordiging van alle convenantpartners. We hopen dat er door de plannen opnieuw enthousiasme ontstaat zodat we onze belofte, structureel muziekonderwijs voor alle kinderen in Friesland, na kunnen komen!

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 november 2021 van 13:00 – 14:30 u. en gaat door.
Let op: de locatie is gewijzigd van Theater Sneek naar Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 in Sneek (vlakbij Theater Sneek, aan de andere kant van het water).
Je kunt ook online aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Je ontvangt dan na aanmelding een bevestigingsmail met de Teams-link.
Aanmelden kan tot en met donderdag 25 november met het formulier hieronder.

Had je je al aangemeld om er live bij te zijn, maar sluit je toch liever online aan? Geen probleem. We vragen je dan je even opnieuw aan te melden.


Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).