De Friese aanvraag voor de landelijke regeling MuziekMatch van het ministerie van OCW is gehonoreerd met een bedrag van 50.000 Euro. De MuziekMatch is een financiële impuls voor publieke én private partijen om samen te werken aan structureel muziekonderwijs op de basisscholen in de provincie.


Convernant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân
Meer dan tachtig Friese partners als scholenkoepels en muziekverenigingen ondertekenden in 2018 het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân, waarin staat dat elk kind, binnen zijn eigen leef- en woonomgeving, gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren.


Muziekakkoord
Met het Muziekakkoord zijn er vervolgens afspraken gemaakt over de manieren waarop deze belofte waar kan worden gemaakt, waaronder deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en vakdocenten, ondersteuning bij het ontwikkelen van lesprogramma’s op de scholen en het gezamenlijk organiseren van optredens.

Koppeling meertaligheid
De toekenning van de aanvraag zorgt ervoor dat er het komende schooljaar een stimuleringsprogramma in kan worden gezet bij het versterken van het Muziekakkoord. Het programma Ús liet mei in ferhaal stimuleert de scholen om aan de slag te gaan met hun muziekonderwijs en dit te koppelen aan meertaligheid.
 

Rol voor muziekverenigingen
Ook de muziekverenigingen krijgen een actieve rol met een naschools verdiepingsprogramma. Het jaarprogramma werkt toe naar de Meispelen in 2022 en zal worden afgesloten met een feestelijk galaconcert. De afsluiting, met meertalig muziektheater en optredens van schoolkinderen, wordt mede georganiseerd vanuit een project proeftuin Meertaligheid – We the North. Het is de bedoeling om het programma jaarlijks terug te laten komen en ieder jaar een thema mee te geven. Het tweede jaar staat dan ook in het teken van duurzaamheid met het thema Waar haal jij je energie vandaan?.
 

Weer samen muziek maken
Thijs Oud, die de aanvraag vanuit Keunstwurk heeft voorbereid, is erg verheugd dat het plan nu uitgevoerd kan worden: “Door corona zijn de scholen en muziekverenigingen wel toe aan het moment dat we weer muziek kunnen maken, daarom zijn we erg blij met deze steun. We zullen de scholen en de partners dan ook spoedig op de hoogte brengen van de organisatie en de planning van het programma.”

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).