Op woensdag 30 maart 2022 van 14:45 tot 17:00 uur is het online symposium “Eén Muziek Met…”. Het gaat over muziek in samenhang (vakkenintegratie), een actueel en kansrijk onderwerp dat we vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Het symposium is gratis toegankelijk en is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten, vakleerkrachten muziek, vakleerkrachten andere kunst- en cultuurvakken en studenten pabo (PO en VSO).

Dit symposium is een initiatief van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met Méér Muziek in de Klas, zowel landelijk als ook MMIDK Lokaal Drenthe, Friesland, Groningen en Groningen Oost.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).