VERPLAATSING Meispelen

 Dé kunst- en cultuurdag op alle basisscholen in Friesland! Dat zou op 15 mei 2020 voor het eerst gaan gebeuren: de Meispelen.

Maar in verband met de coronacrisis stellen Méér Muziek in de Klas lokaal Fryslân en KEK (Kultuereduaasje mei Kwaliteit)
de Meispelen uit. 

Over de Meispelen

Meer dan tachtig partners ondertekenden in 2018 het convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal Fryslân, waarin staat dat elk kind, binnen zijn eigen leef- en woonomgeving, gelijke kansen krijgt om zijn of haar muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren.

De Meispelen zijn de ‘sportdag’ voor kunst en cultuur. Deze jaarlijkse provinciale kunst-cultuurdag op alle basisscholen in Friesland (ook speciaal onderwijs) is dé dag waarop kinderen kunnen laten zien en horen dat kunst- en cultuuronderwijs een feest is en waar ze afgelopen schooljaar mee bezig zijn geweest: muzikaal, maar ook dansend, spelend, tekenend, schilderend, talig…

Hoe kan mijn school meedoen?

Iedere basisschool in Friesland kan op de eigen school, op eigen manier meedoen.
Wat willen jullie laten zien en horen aan elkaar, aan ouders, aan de buurt?
Zijn er activiteiten waar je als school feestelijk aan bij kunt dragen met een lied, een dans, een tentoonstelling?
Begin alvast met brainstormen met je team en je meimakker!

We houden je graag op de hoogte. Volg je ons via de FB-pagina’s van Kultuerfilter en Méér Muziek in de klas lokaal Fryslân, en deze Meispelen-website?

Volg ons

 

OOK VOOR MEER MUZIEK IN DE KLAS?

Neem contact op meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

♫ ♩
♯ ♪

Disclaimer

Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân is opgezet in samenwerking tussen keunstwurk en Meer Muziek in de Klas landelijk. De regie van Meer Muziek in de klas lokaal Fryslân ligt bij Keunstwurk en KeK2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit).